PRIVACYBELEID

Jouw privacy is een serieuze zaak. Omdat ik je vraag om persoonlijke gegevens, vind ik het belangrijk je te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Tekst met Karakter respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.
Alle informatie die je aan Tekst met Karakter verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld. De gegevens die je mij doorgeeft, worden door mij opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Zoals het toesturen van gratis schrijftips, het opstellen van een overeenkomst, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij je tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tekst met Karakter. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018.

GEGEVENSVERWERKING

Tekst met Karakter verstuurt gratis schrijftips en mailings met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je op deze link klikt ontvang je deze e-mails niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw (geanomiseerde) gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Tekst met Karakter zal alleen mailings verzenden als je je daarvoor hebt aangemeld.

ANTI-SPAMBELEID

Tekst met Karakter verstuurt gratis tips en informatie via e-mail nadat een inschrijver zich heeft aangemeld tot het moment van uitschrijving. Ik heb de wetgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo probeer ik te allen tijde Spam te voorkomen. Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven). Tekst met Karakter zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

VRAGEN?

Je mag mij via janneke@tekstmetkarakter.nl om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je mij verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
De website van Tekst met Karakter heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Tekst met Karakter kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je het idee hebt dat Tekst met Karakter zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via janneke@tekstmetkarakter.nl dan zorg ik ervoor dat deze informatie wordt verwijderd.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janneke@tekstmetkarakter.nl

COOKIES
Tekst met Karakter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website  naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

CONTACTGEGEVENS
https://www.tekstmetkarakter.nl
Mark 12
5061 RL  Oisterwijk
06 24739774
Functionaris Gegevensbescherming: 
Janneke van de Sande, te bereiken via janneke@tekstmetkarakter.nl